Thursday, 1 April 2010

Trusselvurderingen***

Hva er den største trusselen for land og folk?
Have yer say!

***
.