Sunday, 10 May 2009

Den røde fare...or not...


***


Og ellers har bloggeren Brumlebass gjordt det som ingen av Norges mange politiske journalister har sett seg tjente med at ble gjordt.

Brumlebass tar et oppgjør med bløffen om at norsk politisk journalistikk påvirkes av venstresympatier.

De jamne journalister i landet vårt er ganske riktig noen typiske SV-velgere, men disse journalistene får slett ikke lov til å drive med politisk journalistikk.

De "røde" journalistene får bare lov til å jobbe med skandaler og sport og denslags.

Redaktører og politiske journalister er borgerlige, nesten alle sammen.

Røykskjermen blåser vekk )))

***