Friday, 1 May 2009

Osloavtalen


Osloavtalen trenger vel ingen nermere presentasjon?
Og vi iverksetter ny poll med det samme.

Synes du Osloavtalen er en suksess?

Ja eller nei.

***