Friday, 5 June 2009

Kosmopolittene rider igjen


***

Og ting tyder vel på at kosmopolittenes neste store prosjekt er å få knekket jordbruket i vesten, slik at deres egne slavefarmer i den tredje verden kan få overta ernæringsmarkedet.

En bonus for dem blir at vestens jordbruksarealer kan overtas av dem sjøl.
Til nærings-og-boligformål.

Double deuce.

***


No comments:

Post a Comment