Thursday, 4 June 2009

Kranene skal stenges klokka to***

Ølkranene skal heretter stenges klokka to.
Det er kampen mot datalagringsdirektivet som er årets kamp.
Hva så om øllet må drikkes opp før klokka to?
Hvem lider, og hvem bryr seg?

Tiltaket er rettet i mot vold og rusrelatert bråkmakeri, og vil selvsagt ikke få noen større effekt på nattebråket, siden det er blandingsmisbruket og personlighetsforstyrrelsene som er volden og spetakkelets egentlige hovedårsak; alkoholen er bare en av flere komponenter i lapskausen.
Men likevel: Hva så?

Steng klokka ett, eller steng midnatt, for den del.
Men ikke forvent deg store positive resultater.
Da blir du veldig skuffet.

***


No comments:

Post a Comment