Sunday, 12 December 2010

Intet nytt fra naturfronten
Det blir global oppvarming; make no doubt about it.

Ingenting vil bli gjordt med dette fra statlig hold; ikke i Norge og ikke globalt heller.

Vår overlevelse ved hjelp av egne private krefter vil bli vanskeliggjordt av statlige og globale avgifter under dekke av miljøvern; ekte tiltak vil aldri forekomme.

De såkalte "miljøavgiftene" vil havne i elitens lommer, for å øke elitens overlevelsestjangser på bekostning av de skattlagte.

Det er blitt for seint å vinne; vi tapte kampen mot global oppvarming.

Det er yesterdays news; nederlaget er et fakta.

Skyldfordelingen kan bli interessant, men resultatet blir det samme.

Metangassen i havene er allerede begynt å tine opp; det er i gang.

Når golfstrømmen forandrer leia blir det kaldt her i Norge, men alt er en overgang sa reven.

Blogging oppleves mer og mer meningsløst for meg.


...

No comments:

Post a Comment